Friday, 16 November 2012

inVenTori VPI


Inventori minat kerjaya VPI dapat mengenalpasti minat individu terhadap sesuatu bidang pekerjaan. Alat ukuran ini terdiri daripada RIASEC iaitu:
i.                    Realistik
ii.                  Investigatif
iii.              Artistik
iv.              Sosial
v.                 Enterpising
vi.               Conventional.
Tambahan lagi, alat ujian VPI ini sesuai digunakan untuk golongan dewasa dalam mengkaji minat mereka dalam sesuatu pekerjaan.

No comments:

Post a Comment